Dwie nowe pozycje książkowe

Nowe książki
8 maja 2014

Dwie nowe pozycje książkowe

Maksymilian DROZDOWICZ, En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7464-731-4.

Maksymilian DROZDOWICZ, Językowy obraz świata guaraní w polskich tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa, Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2015, 318 s. ISBN 978-83-60097-34-2, 978-83-60097-35-9, 978-83-60097-36-6. (Biblioteka Iberoromańska Vol. 2. Editor: Piotr Sawicki, Coeditoras: Teresa Jaromin, Małgorzata Kolankowska).