Encuentros 2008

Encuentros 2008

II Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów “Encuentros 2008”, Lublin, 17-19 kwietnia 2008, zorganizowane we współpracy z Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu Maria Curie-Skłodowska w Lublinie

II Simposio Internacional de Hispanistas "Encuentros",Lublin, del 17 al 19 de abril de 2008, en colaboración con el Departamento de Filología Románica de la Universidad Maria Curie-Sklodowska en Lublin..

Galeria