Estudios Hispánicos XXIII Homenaje a Florian Śmieja

El español medieval: hacia la consolidación de un idioma, tom 1. Fonética y fonología históricas
25 czerwca 2016
Encuentros 2016 – Program
20 września 2016

Estudios Hispánicos XXIII Homenaje a Florian Śmieja

Informujemy, że niedawno ukazał się XXIII tom Estudios Hispánicos, dedykowany prof. Florianowi Śmiei, z okazji 90-tych urodzin, który dokumentuje uroczystość nadania Profesorowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czasopismo jest dostępne on-line:

http://eh.sjol.eu/category,

oraz w wersji papierowej, w internetowej księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego:

http://www.wuwr.com.pl/products/1810.html?status=nowosc

estudios-hispanicos-xxiii