Gramática contrastiva español-polaco

Iberystyka wrocławska 1967-2007
23 grudnia 2017
Polska iberystyka. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?
2 marca 2018

Gramática contrastiva español-polaco

Nowikow, Wiaczesław (red.) (2017): Gramática contrastiva español-polaco, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Liczba stron: 704
ISBN: 978-83-8088-699-5
e-ISBN: 978-83-8088-700-8
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/gramatica-contrastiva-espanol-polaco

ÍNDICE

PRÓLOGO 7

CAPÍTULO 1. MODOS VERBALES (Wiaczesław Nowikow) 11
CAPÍTULO 2. TIEMPOS VERBALES (Wiaczesław Nowikow) 127
CAPÍTULO 3. PERÍFRASIS VERBALES (Andrzej Zieliński) 179
CAPÍTULO 4. EL SUSTANTIVO (Andrzej Zieliński) 239
CAPÍTULO 5. EL ADJETIVO (Marek Baran) 315
CAPÍTULO 6. EL ARTÍCULO (Raúl Fernández Jódar) 353
CAPÍTULO 7. EL PRONOMBRE (Monika Lisowska) 379
CAPÍTULO 8. EL ADVERBIO (Antonio María López González) 475
CAPÍTULO 9. LA PREPOSICIÓN (Aneta Pawlak) 561
CAPÍTULO 10. LA CONJUNCIÓN (Aneta Pawlak) 623
CAPÍTULO 11. LA INTERJECCIÓN (Aneta Pawlak) 671