Katarzyna Gutkowska-Ociepa

Joanna Wilk-Racięska
7 kwietnia 2016
Anna Nowakowska-Głuszak
8 kwietnia 2016
Katarzyna Gutkowska-Ociepa

Monografie / Libros:

 1. Odkodowana bliskość. Powieściopisarstwo Enrique Vili-Matasa, Antonia Muñoza Moliny i Alejandra Cuevasa w kontekście prozy polskiej po 1989 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
 2. Intertekst, historia i (auto)ironia. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Tomy zbiorowe ‒ redakcja / Volúmenes colectivos ‒ redacción/edición:

 1. Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Volumen 2. Teatro. J. Wilk-Racięska, K. Gutkowska-Ociepa, M. Kobiela-Kwaśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
 2. Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. B. Gutkowska, A. Nęcka, K. Gutkowska-Ociepa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.

Artykuły / Artículos:

 1. Nowy przekład Lorki, „Śląsk” 2017, nr 9, s. 72.
 2. Afterpop – konwergencja (prawie) doskonała, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012, nr 55/110 z. 2, ss. 155-169.
 3. Paweł Huelle i Antonio Muñoz Molina, Jerzy Franczak i Alejandro Cuevas – miejsce „ja” we współczesnej prozie hiszpańskiej i polskiej, „Rocznik Komparatystyczny” 2011, nr 2, ss. 179-194.
 4. Quemar las naves: Juegos novelescos de Alejandro Cuevas, „Romanica Silesiana” 2009, nr 4, ss.114-137.
 5. Prometeusz skowany / po mordzie. Różewiczowski obraz „przełomu ’56”, „Bez Porównania” 2008, nr 6, ss. 15-27.
 6. Różewicz i Norwid, „Śląsk” 2007, nr 4, ss. 40-44.

 

Rozdziały w monografiach wieloautorskich / Capítulos de libros:

 1. Literatura i granice – inaczej. Wprowadzenie. W: Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. B. Gutkowska, A. Nęcka, K. Gutkowska-Ociepa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2017, ss. 7-11.
 2. Pisanie siebie w twórczości Enrique Vili-Matasa na przykładzie „Perder teorías”. W: Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Pod red. B. Morzyńskiej-Wrzosek, M. Kurkiewicza, I. Szczukowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, ss. 167-177.
 3. Sobre el yo siléptico en la narrativa contemporánea española: el caso de Barra Americana. W: Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Volumen 1. Literatura (poesía y narrativa). Red. J. Wilk-Racięska, M. Kobiela-Kwaśniewska, J. Lyszczyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, ss. 97-107.
 4. Afterpop: the Almost Perfect Convergence. W: On-line/Off-line – Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle, red. Gärdenfors, W. Powers, J. Płuciennik, M. Wróblewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 321-337 (publikacja opracowana przez WUŁ we współpracy z Oxford University Press i WUJ).
 5. Granice metodologii, metodologia granic. O sytuacji komparatysty na gruncie polsko- hiszpańskim. W: Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II. Pod red. A. Kołodziej, M. Bańki-Kowalczyk, M. Budzińskiej. Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2015, ss. 73-82.
 6. Perspectiva transcultural en la narrativa de Enrique Vila-Matas. Sobre “París no se acaba nunca” y “Dublinesca”, w: Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hipanos. Perspectivas diferentes, red. J. Wilk-Racięska, A. Nowakowska-Głuszak, C. Tatoj. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 13-38.
 7. Obiektywizacje „ja”. O strategii autofikcjonalnej w NN Jerzego Franczaka, w: Literatura i obiekt/yw(izm). Szkice o literaturze XX i XXI wieku, red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2014, ss. 175-190.
 8. Intertextualidad e ingenio en la narrativa joven española y polaca. Sobre “La vida no es un auto sacramental” y “La comedia inhumana”, w: Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica, red. L. Losada Palenzuela, J. Ziarkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, ss. 35-43.
 9. „Dziewięć muz” w „Appendixie”, czyli Staff i Różewicz w „szarej strefie”, w: Różewicz: dodawanie, red. E. Bartos, M. Cuber. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2012, ss. 119-131.
 10. Juegos con la tradición en la narrativa española y polaca actual. Estudio comparatista de estrategias novelescas contemporáneas, w: La tinta en la clepsidra. Fuentes, historia y tradición en la literatura hispánica, red. S. Boadas, F. E. Chávez y D. García Vicens. Promociones y Publicaciones Universitarias S.A., Barcelona 2012, ss. 423-433.
 11. Teoría sin fronteras. Reflexiones en torno al concepto de afterpop en el plano americano-español, w: Frontiers and Cultures. Fronteras y Culturas. Euro- and Pan-American Studies. Estudios Euro y Panamericanos, red. Cannavacciuolo, S. Francescato. Studio LT2, Wenecja 2011, ss. 42-46.
 12. „Odblask słowa wyzłoconego w ciemności”. O Różewiczu teoretyzującym, w: Na boku. Pisarze teoretykami literatury?…. Tom 2, red. J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, ss. 53-70.
 13. Złośliwa przyjemność (narratora). O prozie Ignacego Karpowicza, w: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009. Tom 1, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, ss. 423-436.
 14. Za-kodowana bliskość. Komparatystyczna analiza współczesnej prozy polskiej i hiszpańskiej, w: Kody kultury. Interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek. Wydawnictwo Sutoris, Wrocław 2009, ss. 117-125.
 15.  „Cmentarz wierszy” Tadeusza Różewicza. Poetyckie memento, w: Zamieranie. Lektury, pod red. G. Olszańskiego i D. Pawelca. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2008, ss. 132-142.
 16. „z ust polityka / wyjmuje ideję / dziennikarz / przyprawia śliną / arogancją / prowokacją…” Kilka uwag o wpływie mediów na dojrzałą twórczość Różewicza, w: Człowiek a media. Obserwacje – wizje – obawy, pod red. W. Gruszczyńskiego i A. Hebdy, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 27-48.
 17.  „Intymność wyrażona”. Postscriptum, w: Intymność wyrażona, pod red. M. Kisiela i M. Tramera. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, ss. 283-288.
 18. Różewiczowska historiozofia ponowoczesności, w: Nasz wiek XX. Style. Tematy. Postawy pisarskie, red. A. Opacka, M. Kisiel. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2006, ss. 65-85.