List Przewodniczącego Zarządu Głównego 2018-2022 do członków PSH

List Przewodniczącej Zarządu Głównego 2014-2018 do członków PSH
28 maja 2018
Apel do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. Jarosława Gowina
9 grudnia 2018

List Przewodniczącego Zarządu Głównego 2018-2022 do członków PSH

Łódź, 2. 06. 2018

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

25 maja 2018 r. odbyło się w Łodzi Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, w trakcie którego udzielono absolutorium Zarządowi Głównemu kadencji 2014 ˗ 2018. W trakcie obrad przeprowadzono również wybór nowych władz PSH. Zgodnie z postanowieniami Statutu (§ 22), w głosowaniu tajnym, wybrano Zarząd Główny, w skład którego weszli:

 1. Marek Baran (UŁ, UG) ­– przewodniczący,
 2. Cecylia Tatoj (UŚ) – zastępca przewodniczącego,
 3. Katarzyna Moszczyńska-Dürst (UW) – członek,
 4. Piotr Sorbet (UMCS) – sekretarz,
 5. Katarzyna Gutkowska-Ociepa (UŚ) – skarbnik.

W trakcie Walnego Zgromadzenia dokonano ponadto wyboru Głównego Sądu Koleżeńskiego:

 1. Maria Falska (UMCS) – przewodnicząca,
 2. Anna Wendorff (UŁ)˗ zastępca przewodniczącej,
 3. Małgorzata Kolankowska (WSF) ­˗ sekretarz,
 4. Anna Gryglaszewska (UŚ) – członek,
 5. Edyta Kwiatkowska-Faryś (UAM) ˗ członek

oraz Głównej Komisji Rewizyjnej:

 1. Beata Baczyńska (UWr) ˗ przewodnicząca,
 2. Karolina Kumor (UW) – zastępca przewodniczącej,
 3. Maria Judyta Woźniak (UŁ) ˗ sekretarz.

W czasie obrad Walnego Zgromadzenia, na wniosek ustępującego ZG PSH, przyjęto uchwały w sprawie ustanowienia „Nagród PSH za wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską oraz za wybitną monografię hispanistyczną”. Więcej informacji na temat tej inicjatywy, wraz ze szczegółowymi regulaminami konkursów, prześlę Państwu w najbliższym czasie.

Podczas spotkania przeprowadzono również dyskusję nad przyjęciem uchwały w sprawie apelu do MNiSW dotyczącego zmian w zasadach ewaluacji działalności naukowej (po wprowadzeniu sugerowanych przez Członków Stowarzyszenia uzupełnień, apel zostanie przesłany do Ministerstwa). Ostateczną wersję apelu roześlę również wszystkim Państwu.

U progu tej nowej kadencji, pragnę w pierwszym rzędzie, w imieniu wszystkich Członków PSH, szczerze podziękować Koleżankom: p. prof. Beacie Baczyńskiej i p. prof. Karolinie Kumor za oddaną pracę w Zarządzie Głównym i za niewątpliwy wkład w rozwój naszego Stowarzyszenia. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za nieustające wysiłki prowadzące do integracji naszego środowiska, jak również za reprezentowanie nas na zewnątrz. Cieszymy się, że nadal będziemy mogli korzystać z doświadczenia i rady naszych Szacownych i Drogich Koleżanek, pozostają One bowiem we władzach Stowarzyszenia.

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów moje wielkie podziękowania kieruję również w stronę organizatorów «VII Simposio Internacional de Hispanistas Encuentros 2018», które to właśnie zakończyło się w Łodzi. Było to bez wątpienia wyjątkowo ciekawe i inspirujące wydarzenie, które podobnie jak poprzednie edycje Encuentros pozwoliło na prezentację osiągnięć prężnie rozwijającej się polskiej hispanistyki.

Proszę jeszcze pozwolić mi wyrazić przekonanie, iż Stowarzyszenie, które tworzymy, jest naszą wspólną sprawą. Tym goręcej proszę wszystkich Państwa o autentyczne współdziałanie, tak by polskie środowisko hispanistyczne było jeszcze bardziej aktywne i widoczne. Będę wdzięczny za wszystkie głosy, sugestie, propozycje… Dziękuję jednocześnie za zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli powierzając mi zaszczytną funkcję przewodniczącego ZG PSH.  Mam nadzieję, iż wraz z moimi Drogimi Koleżankami i Kolegami z Zarządu Głównego będziemy potrafili mądrze kontynuować chlubne tradycje Stowarzyszenia. Oby nie zabrakło nam również odwagi w podejmowaniu nowych, ważnych inicjatyw.

Z wyrazami szacunku i z serdecznymi pozdrowieniami,

Marek Baran
Przewodniczący Zarządu Głównego PSH
marek.baran@uni.lodz.pl