Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów (15.05.2021)

Encuentros 2021
8 maja 2021
Niezwykłe losy słowników
27 maja 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów (15.05.2021)

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów zwołuje w dniu

15 maja 2021r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego celem będzie przyjęcie zmian w regulaminach wyróżnień: «Nagroda Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów za wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską», «Nagroda Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów za wybitną monografię hispanistyczną».

Termin: 15 maja 2021 r.; rozpoczęcie obrad: godz. 15:30 – pierwszy termin, godz. 16:15 – drugi termin.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeprowadzone zostanie w sposób zdalny, z wykorzystaniem platformy Zoom.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92330562567?pwd=M3I1ek5QOVJVUk9OcmQyendlZGVGUT09

Meeting ID: 923 3056 2567

Passcode: 2021

Porządek obrad

  1. Powitanie zebranych przez Przewodniczącego Zarządu Głównego Marka Barana.
  2. Wybór protokolanta obrad.
  3. Wybór przewodniczącego obrad i przejęcie przez niego prowadzenia dalszej części obrad.
  4. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działań podjętych w latach 2018-2021.
  5. Prezentacja propozycji zmian w regulaminach wyróżnień: «Nagroda PSH za wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską», «Nagroda PSH za wybitną monografię hispanistyczną».
  6. Debata.
  7. Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian regulaminowych dotyczących wyróżnień: «Nagroda PSH za wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską», «Nagroda PSH za wybitną monografię hispanistyczną».
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu Głównego.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSH 2021 pdf

Propozycje zmian w regulaminach konkursów organizowanych przez PSH:

PSH regulamin wyróżnienia – MONOGRAFIA

PSH regulamin wyróżnienia – ROZPRAWA DOKTORSKA