Próba dębu / Teste do carvalho

ŚP. prof. dr h.c. Florian Śmieja (1925-2019)
6 września 2019
Escritoras monjas. Autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro
15 października 2019

Próba dębu / Teste do carvalho

Janusz Szuber (2019): Próba dębu / Teste do carvalho (trad. Zygmunt Wojski), Rzeszów.

Janusz Szuber (ur. 1947) autor parunastu tomików wierszy, drukowanych również w przekładach na dwadzieścia języków, zadebiutował późno (1994), przez ćwierć wieku pisząc wyłącznie do szuflady. Od lat porusza się na wózku inwalidzkim. Oprócz licznych omówieni w periodykach, o twórczości Szubera powstało kilka krytycznoliterackich książek. 5 z zawartych w tym wyborze tekstów ukazało się już wcześniej w czasopiśmie „Artiletra” 2005 nr 68 na Wyspach Zielonego Przylądka.

Janusz Szuber (nasceu em 1947), autor de diversos volumes de poemas, impressos também nas traduções para vinte línguas, debutou tarde (1994), escrevendo exclusivamente para a gaveta durante um quarto do século. Desde há muitos anos move-se numa cadeira de rodas. Além das numerosas coberturas jornalísticas, apareceram vários livros críticos acerca da obra de Szuber. 5 poemas que aparecem nesta seleção foram publicados já antes na revista ”Artiletra” 2005 no. 68 nas Ilhas de Cabo Verde.

Okładka