SKŁADKI CZŁONKOWSKIE / CUOTAS DE SOCIOS

Składki członkowskie / Cuotas de socios

Wysokość składki członkowskiej w kadencji 2022-2026 wynosi rocznie – 60 zł, przy czym

  1. doktoranci bez stałego zatrudnienia mają prawo ubiegać się o 50% zniżkę,
  2. emerytowani i nieczynni zawodowo członkowie PSH mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z wnoszenia opłaty członkowskiej.

Wnioski należy kierować do Zarządu Głównego PSH, adres stowarzyszeniepsh@gmail.com.

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów w tytule wpłaty należy wpisać „Składka członkowska” i podać rok, którego dotyczy wpłata.

Konto 19 1020 1013 0000 0202 0113 9500 (PKO BP, oddział X w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 4, 00-030 Warszawa).

Ewentualne zapytania dotyczące zaległych składek prosimy kierować do skarbnika PSH na adres nwisniewska@ubb.edu.pl