Wyniki konkursów PSH 2021

Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica
16 października 2021
II Jornadas de Traducción e Interpretación (10-11.XII.2021)
14 grudnia 2021

Wyniki konkursów PSH 2021

Szanowni Państwo!

Miło mi poinformować, że w dniu 18 listopada br. obradowała Kapituła przyznająca nagrody Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów za wybitną monografię oraz za wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską.

Zgodnie z Regulaminami Konkursów, nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia oraz językoznawstwo.

Nagrody w kategorii literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia otrzymały:

  • Pani Julia Lewandowska, autorka monografii pt. Escritoras monjas. Autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro, wydanej przez Wydawnictwo Iberoamericana/Vervuert (Madryt/Frankfurt, 2019)

oraz

  • Pani Zofia Grzesiak, autorka pracy doktorskiej pt. Zjawisko lektury w twórczości Roberta Bolaña. Strategie i praktyki odbioru autora, bohaterów i czytelnika, napisanej pod kierunkiem pani prof. dr hab. Urszuli Aszyk-Bangs i obronionej na Uniwersytecie Warszawskim w 2019 r.

Nagrody w kategoriijęzykoznawstwo otrzymały:

  • Pani Iwona Kasperska, autorka monografii pt. Las periferias se reescriben: contextos de traducción mexicano, polaco y chicano, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM (Poznań, 2019)

 oraz ex aequo

  • Pani Ewa Urbaniak, autorka pracy doktorskiej pt. La reduplicación léxica en español y en italiano: formas y motivaciones, napisanej pod kierunkiem prof. UŁ dr. hab. Marka Barana i obronionej na Uniwersytecie Łódzkim w 2019 r.
  • Pani Brygida Sawicka-Stępińska, autorka pracy doktorskiej pt. Cambio fonético frente a la norma en el español ecuatoriano. Enfoque acústico y sociolingüístico, napisanej pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Janusza Pawlika i obronionej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2020 r.

Laureatkom nagród składamy najszczersze gratulacje!

Równocześnie jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prace Kapituły.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 10 grudnia godz. 17:30 podczas II Jornadas de Traducción e Interpretación, w siedzibie Instytutu Cervantesa w Krakowie. Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,
Cecylia Tatoj
Wiceprzewodnicząca PSH
p.o. Przewodnicząca Kapituły Nagród PSH