ENCUENTROS

Encuentros 2014

V Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów “Encuentros 2014”, Ustroń, 6-9 maja 2014, zorganizowane we współpracy z Zakładem Hispanistyki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

V Simposio Internacional de Hispanistas "Encuentros 2014", Ustroń, del 6 al 9 de mayo de 2014, en colaboración con el Departamento de Hispánicas del Instituto de Lenguas Románicas y de Traducción de la Universidad de Silesia.

Zobacz więcej

Encuentros 2012

IV Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów “Encuentros 2012”, Wrocław, 14-17 listopada 2012, zorganizowane we współpracy z Zakładem Iberystyki w Instytucie Filologii Romańskich Uniwersytetu Wrocławskiego

IV Simposio Internacional de Hispanistas "Encuentros 2012", Wrocław, del 14 al 17 de noviembre de 2012, en colaboración con el Departamento de Iberística del Instituto de Filologías Románicas de la Universidad de Wrocław.

Zobacz więcej

Encuentros 2010

III Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów “Encuentros 2010”, Warszawa, 7-9 października 2010, zorganizowane we współpracy z Instytutem Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

III Simposio Internacional deHispanistas "Encuentros", Varsovia, del 7 al 9 de octubre de 2010, en colaboración con el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia.

Zobacz więcej

Encuentros 2008

II Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów “Encuentros 2008”, Lublin, 17-19 kwietnia 2008, zorganizowane we współpracy z Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu Maria Curie-Skłodowska w Lublinie

II Simposio Internacional de Hispanistas "Encuentros",Lublin, del 17 al 19 de abril de 2008, en colaboración con el Departamento de Filología Románica de la Universidad Maria Curie-Sklodowska en Lublin..

Zobacz więcej

Encuentros 2006

I Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów “Encuentros 2006”, Katowice, 30 listopada-2 grudnia 2006, zorganizowane we współpracy z Zakładem Hispanistyki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

I Simposio Internacional de Hispanistas, Katowice, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2006, en colaboración con el Departamento de Hispánicas del Instituto de Filología Románica de la Universidad de Silesia

Zobacz więcej

"Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este" 2005

Międzynarodowe Sympozjum "Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este", Kraków, 14-16 październik 2005, zorganizowane we współpracy z Zakłądem Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Simposio Internacional “Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este", Cracovia, 14 - 16 de octubre de 2005, en colaboración con el Departamento de Filología Española de la Universidad Jaguellónica (Cracovia)

Zobacz więcej