Konkursy PSH (Archiwum)

ARCHIWUM (poprzednie edycje)

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów

ogłasza konkursy, w których przyznane zostaną nagrody za

1) wybitną monografię hispanistyczną,

2) wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską.

Do nagród zgłoszone być mogą monografie // rozprawy doktorskie opublikowane // obronione w latach 2017 ˗ 2018.

Zgodnie z regulaminem wyróżnienia, do nagrody za wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską można zgłosić pracę przedstawioną na polskiej uczelni lub przygotowaną przez autora/autorkę, który/a w okresie dwóch ostatnich lat posiadał/a afiliację polskiej jednostki naukowej.

Warunek ten obowiązuje także w przypadku drugiego z wyróżnień: nagroda za wybitną monografię hispanistyczną przyznana być może autorowi/autorce, który/a posiada lub posiadał/a w ciągu ostatnich dwóch lat afiliację polskiej jednostki naukowej (w przypadku monografii wieloautorskiej warunek ten musi spełniać przynajmniej jeden z autorów).

Osobami zgłaszającymi do nagrody mogą być: 1) w przypadku rozpraw doktorskich, promotor, recenzent lub czynny członek PSH; 2) w przypadku monografii, przełożony autora/autorki (lub jednego z autorów, gdy chodzi o monografię wieloautorską), wydawca monografii lub czynny członek PSH.

Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie na adres elektroniczny Stowarzyszenia (stowarzyszeniepsh@gmail.com) poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Do zgłoszenia dołączona powinna być wersja monografii // rozprawy w formie pliku pdf lub skanu.

Jednocześnie uprzejmie prosimy, by osoby zgłaszane do nagród wyraziły zgodę na umieszczenie ich nazwisk na liście nominowanych (lista ta zostanie ogłoszona na stronie internetowej PSH). W załączeniu przesyłamy odpowiedni formularz.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2019 r. 

Pełne wersje regulaminów konkursów znajdują się w załączonych plikach na dole strony:

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów

 

REGULAMINY:

a) Regulamin konkursu za wybitną monografię hispanistyczną

b) Regulamin konkursu za wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską.

FORMULARZE:

a) Monografia

b) Rozprawa

ZGODA

EDYCJA 2019 (lata 2017-2018)

Lista osób zgłoszonych do poszczególnych konkursów na:

1) wybitną monografię hispanistyczną:

Agata Draus-Kłobucka
Ewa Kobyłecka-Piwońska
Marlena Krupa
Katarzyna Moszczyńska-Dürst
Joanna Nowak-Michalska
Justyna Nowicka
Wiaczesław Nowikow, Andrzej Zieliński, Marek Baran, Raúl Fernández Jódar, Monika Lisowska, Antonio María López González, Aneta Pawlak
Joanna Popowicz

2) wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską:
Natalia Szejko
Wiosna Szukała