Wyniki konkursów PSH 2023

Encuentros 2022 (Varsovia)
11 maja 2022
Encuentros 2024 (Primera circular)
20 grudnia 2023

Wyniki konkursów PSH 2023

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 11 grudnia br. obradowała Kapituła przyznająca nagrody Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów za wybitną monografię / za wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską opublikowaną / obronioną w latach 2021-2022.

Zgodnie z Regulaminami Konkursów nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: 1. Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia oraz 2. Językoznawstwo.

Nagrody w kategorii literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia otrzymały:

  • Pani Agnieszka Kłosińska-Nachin, autorka monografii pt. Pogłosy. Polska i hiszpańska proza potransformacyjna z perspektywy postzależnościowej, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2022)

oraz

  • Pani Katarzyna Parys, autorka rozprawy doktorskiej pt. El problema ontológico de los personajes literarios en la narrativa breve de Miguel de Unamuno, napisanej w ramach umowy o współpromotorstwie pod kierunkiem prof. UW dr hab. Karoliny Kumor oraz dr. Mauro Jiméneza Martíneza i obronionej na Uniwersytecie Warszawskim w 2022 r.

Nagrody w kategorii językoznawstwo otrzymali:

  • Pan Piotr Sorbet, autor monografii pt. Panorama del vesre hispánico, wydanej przez Wydawnictwo UMCS (2021)

 oraz ex aequo

  • Pani Barbara Galant, autorka rozprawy doktorskiej pt. El estilo como problema traductológico. Análisis comparativo de los recursos estilísticos en las versiones españolas de los relatos de Bruno Schulz, napisanej pod kierunkiem prof. UŁ dr. hab. Marka Barana i obronionej na Uniwersytecie Łódzkim w 2021 r.
  • Pani Zuzanna Lamża, autorka rozprawy doktorskiej pt. Evitando lo inevitable en la imagen lingüística de las emociones en los guiones audiodescriptivos españoles e ingleses, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Joanny Wilk-Racięskiej i obronionej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2021 r.

Laureatkom i Laureatowi nagród składamy najszczersze gratulacje!

Równocześnie jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prace Kapituły.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Moszczyńska-Dürst
Przewodnicząca PSH oraz Przewodnicząca Kapituły Nagród PSH