List Przewodniczącej Zarządu Głównego 2014-2018 do członków PSH

La modalidad dinámica en la historia del español
4 maja 2018
List Przewodniczącego Zarządu Głównego 2018-2022 do członków PSH
4 czerwca 2018

List Przewodniczącej Zarządu Głównego 2014-2018 do członków PSH

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

W ubiegły piątek odbyło się – podczas VII Simposio Internacional de Hispanistas „Encuentros 2018” – Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, które dokonało wyboru władz na kolejną czteroletnią kadencję. Dziękuję kolegom z Katedry Filologii Hiszpańskiej za pomoc w zorganizowaniu Walnego Zgromadzenia, a członkom Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za udział w jego przygotowaniu.

Korzystając z okazji, gratuluję Komitetowi Organizacyjnemu VII Simposio Internacional de Hispanistas „Encuentros 2018”, pod kierunkiem prof. Wiaczesława Nowikowa, imponującego pod względem naukowym i logistycznym wydarzenia, którego byliśmy uczestnikami. Cieszy przede wszystkim coraz liczniejszy udział młodych, polskich badaczy w naszych hispanistycznych spotkaniach.

Pozwolę sobie na trochę głębszą refleksję, sięgającą IV Simposio Internacional de Hispanistas „Encuentros 2012”. Bardzo wszystkim Koleżankom i Kolegom chciałabym jeszcze raz podziękować za zaufanie, jakim mnie Państwo wtedy obdarzyli, a zwołane przeze mnie do Wrocławia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSH uchwaliło wnioskowane przez ZG PSH zmiany w Statucie – wydłużenie kadencji władz Stowarzyszenia po to, aby przyszłe wybory mogły się odbywać w cyklu czteroletnim, towarzysząc „Encuentros”.

Przyjęte wówczas zmiany zmaterializowały się podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia (Ustroń, maj 2014 r.), które władze Stowarzyszenia wybierało już spośród 44 osób obecnych na zebraniu. W 2014 roku w składzie Zarządu znaleźli się przedstawiciele aż 5 ośrodków, co dało nową jakość działaniu Stowarzyszenia na rzecz środowiska hispanistycznego w Polsce. To wszystko nie byłoby możliwe bez życzliwości prof. Joanny Wilk-Racięskiej i kierowanego przez nią komitetu organizacyjnego V Simposio Internacional de Hispanistas „Encuentros 2014”.

Skończyła się właśnie moja druga kadencja Przewodniczącej ZG PSH. Wybory władz kadencji 2018-2022 odbyły się w ubiegły piątek, w Łodzi, podczas VII Simposio Internacional de Hispanistas „Encuentros 2018”, przy podobnej jak przed czterema laty w Ustroniu frekwencji, co jest dla mnie powodem do satysfakcji.

Przez najbliższe cztery lata pracami Stowarzyszenia będzie kierował kol. Marek Baran z Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący ZG PSH w najbliższym czasie przekaże członkom treści uchwał przyjętych podczas Walnego Zgromadzenia.

Mnie pozostaje życzyć nowemu Zarządowi powodzenia, wytrwałości i rozwagi w reprezentowaniu naszego środowiska.

Dziękując wszystkim Państwu za ostatnie osiem lat współpracy, łączę serdeczne pozdrowienia,

Beata Baczyńska
Przewodnicząca ZG PSH (2014-2018)

Wrocław, 28 maja 2018 r.