Walne zgromadzenie PSH

Polska iberystyka. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?
2 marca 2018
Fuera de contexto. Obras dramáticas, motivos y mitos españoles en el teatro polaco
22 kwietnia 2018

Walne zgromadzenie PSH

Warszawa-Lublin, 12 kwietnia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów zwołuje w Łodzi w dniu 25 maja 2018r. Walne Zgromadzenia, którego celem będzie udzielenie absolutorium obecnym władzom Stowarzyszenia (koniec czteroletniej kadencji) i wybór nowych władz.

Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź. Termin: 25 maja br.; rozpoczęcie obrad: godz. 16:15 – pierwszy termin, godz. 16:30 – drugi termin.

Dodatkowe informacje do pobrania w załączniku: tutaj.