Polska iberystyka. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Gramática contrastiva español-polaco
21 lutego 2018
Walne zgromadzenie PSH
12 kwietnia 2018

Polska iberystyka. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Sarna, Marcin (2017): Polska iberystyka. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Monografia ujmuje wszystkie najważniejsze zjawiska obecne w polskich studiach iberystycznych, z uwzględnieniem tych rzadko poruszanych, jak status przekładoznawstwa, nauczanie historii Hiszpanii, nauczanie kultury, nauczanie w grupach niejednorodnych pod względem narodowościowym, warunki pracy hispanistów. Jest to tom interdyscyplinarny, zawierający diagnozy i propozycje, wyniki badań opisowych i normatywnych, jakościowych i ilościowych, filologicznych i socjologicznych. Tom stanowi wartościową pozycję w polskiej bibliografii hispanistycznej. Prace Monograficzne 807
ISBN 978-83-8084-080-5,
ISSN 0239-6025
http://www.wydawnictwoup.pl/653/Polska-iberystyka-Skad-pochodzimy–kim-jestesmy–dokad-zmierzamy.html
rok wydania 2017
format A5
oprawa miękka
stron 276